Doc. dr. Niko Jež, predstojnik Oddelka za slavistiko FF, je ob praznovanju poljskega državnega praznika iz rok poljskega veleposlanika v Sloveniji, njegove ekselence Piotra Kaszube in v imenu predsednika Republike Poljske, Lecha Kaczynskega prejel viteški križ reda za zasluge Republike Poljske.

Datum objave: 12.11.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Doc. dr. Jež se ukvarja s proučevanjem slovensko-poljskih literarnih in kulturnih stikov v 19. in 20. stoletju, z vprašanji literarnozgodovinskega procesa in proznih tokov v obdobju med obema vojnama ter po vojni, obenem prevaja tudi leposlovna in strokovna besedila iz poljščine v slovenščino.

Jež se je rodil leta 1948 v Zabukovici. Na ljubljanski Filozofski fakulteti UL je iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti diplomiral leta 1973. Danes deluje kot docent za poljsko književnost na katedri za poljski jezik in književnost, so sporočili z ljubljanske Filozofske fakultete.

Jež se ukvarja s proučevanjem slovensko-poljskih literarnih in kulturnih stikov v 19. in 20. stoletju, z vprašanji literarnozgodovinskega procesa in proznih tokov v obdobju med obema vojnama ter po vojni.

Prevaja tudi leposlovna in strokovna besedila iz poljščine v slovenščino. Skupaj z Rozko Štefan, polonistko, ki je prav tako prejela viteški red za zasluge, sta leta 1989 uredila knjigo Čopovi galicijski dopisniki, za prevod knjige Witolda Gombrowicza Trans-Atlantik pa je Jež leta 2000 prejel Sovretovo nagrado.

Jež je med drugim prevedel tudi Spominsko knjigo iz varšavske vstaje Mirona Biatoszewskega, med njegovimi študijami pa velja omeniti Razvojno dinamiko slovensko-poljskih literarnih stikov in uvodno študijo z naslovom Poljska poezija 1939 - 1945.


Doc. dr. Niku Ježu iskreno čestitamo.