Rektorska konferenca RS in visokošolski ter raziskovalni partnerji so danes svečano podpisali Deklaracijo visokošolskih in raziskovalnih partnerjev o položaju in prihodnjem urejanju visokega šolstva, znanosti, umetnosti in raziskovalno-razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Datum objave: 25.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Deklaracijo so poleg Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, podpisali še Študentska organizacija Slovenije, Konferenca raziskovalnih inštitutov Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Inženirska akademija Slovenije, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije ter Neodvisni sindikat delavcev Univerze v Ljubljani, odprta pa je tudi za pridružitev ostalih institucij širše akademsko raziskovalne skupnosti.

 

Deklaracija predstavlja izraz volje podpisnikov, ki izhaja iz njihove neodtujljive pravice in pripravljenosti, da sodelujejo pri oblikovanju izhodišč in sprejemanju nove visokošolske in raziskovalne zakonodaje. Oblikovanje dokumenta sta spodbudila predvsem dve enostranski potezi Vlade RS. Prva je oblikovanje predloga združenega Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti, ki so ga univerze, raziskovalni inštituti, sindikati in Študentska organizacija Slovenije interno obravnavali, in sklenili, da osnutek predloga zakona ni primerna podlaga za diskusijo in ne nudi ustrezne podlage za urejanje področja znanosti in visokega šolstva. Poleg tega podpisniki, kljub temu, da gre za najpomembnejše institucije na področju znanosti in visokega šolstva, v pripravo predloga niso bili vključeni.

V zvezi s tem so zato podpisali posebno Deklaracijo, ki s strokovnimi argumenti, na podlagi izkušenj s sedanjim stanjem, obstoječe zakonodaje in evropskih zgledov, utemeljuje bistvene elemente prihodnjega urejanja področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, kot so: načelo partnerstva; visoko šolstvo in znanstvenoraziskovalno delo kot javno dobro in javna odgovornost; avtonomija univerz, raziskovanja in študentskega organiziranja; njihov pravni status; dostopnost in kakovost visokega šolstva ter znanstvenoraziskovalnega dela; in mnogi drugi.

Podpisniki so prepričani, da bi morebitno neupoštevanje teh bistvenih elementov v prihodnjem urejanju področja znanosti in visokega šolstva povzročilo odmik od evropskega razumevanja položaja, integritete in pravic avtonomnega izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega ter visokošolskega dela, kar je nedopustno in nesprejemljivo. S skupno deklaracijo ponovno ponujajo prvi korak k pripravi skupnega zakona, ki bo izhajal iz usklajenih izhodišč in konceptov z visokošolskimi in raziskovalnimi partnerji, kar je eno izmed temeljnih evropskih načel urejanja tega področja.


Več informacij: