Rektorica UL prof. dr. Andreja Kocijančič je danes z glavnim direktorjem za evropske in mednarodne zadeve Evropskega patentnega urada (EPU) g. Gérardom Giroudem in direktorico Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (UIL) dr. Biserko Strel podpisala pogodbo o večletnem pilotnem projektu "Prenos tehnologij z univerze v industrijo«.

Datum objave: 17.12.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Projekt je eden od podobnih projektov,  ki jih financira EPU na več univerzah v petih evropskih državah, in katerih cilj je vzpostaviti univerzitetno službo za upravljanje s pravicami intelektualne lastnine. S finančno in strokovno podporo EPU in nacionalnih uradov za intelektualno lastnino si bodo univerze prizadevale povečati prenos izsledkov raziskovalnega dela v gospodarstvo s pomočjo pridobivanja in upravljanja s pravicami intelektualne lastnine kot so patenti, blagovne znamke in drugo.

Z dejavno vlogo tako poskušajo EPU in nacionalni uradi za intelektualno lastnino vzpodbuditi univerze, da povečajo inovacijsko dejavnost v korist lokalnega oziroma evropskega gospodarstva. Posebej za Slovenijo, ki na področju inovacij zaostaja za evropskim povprečjem, je pilotni projekt na Univerzi v Ljubljani zelo pomemben, saj je univerza pri temeljnih raziskavah zelo uspešna, vendar še nima v celoti vzpostavljenih potrebnih strokovnih služb za podporo raziskovalcem pri inoviranju, zaščiti pravic intelektualne lastnine in prenosu izumov in »know-howa« v gospodarsko rabo.