Porektor prof. dr. Peter Maček je v torek, 13. januarja 2009, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral deset doktorjev znanosti.

Datum objave: 13.01.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:                                                                             
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:


FILOZOFSKA FAKULTETA

1. Klemen Jelinčič
doktor znanosti s področja zgodovine
prof. dr. Peter Štih
Judje Koroške, Štajerske, Kranjske, Goriške, Trsta in Istre v srednjem veku do izgona iz Notranje Avstrije v letih 1496-1515

2. Katja Jerman                 
doktorica znanosti s področja etnologije
prof. dr. Božidar Jezernik
Dve Gorici - eno mesto: konstrukcija urbanega

3. Iva Jevtič
doktorica znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn
Miselna podoba v delu Julijane iz Norwicha

4. Peter Jurgec
doktor znanosti s področja jezikoslovja  
prof. dr. Ada Vidovič Muha
prof. dr. Vesna Mildner
Novejše besedje s stališča fonologije: primer slovenščine

5. Tatjana Kovač
doktorica znanosti s področja pedagogike       
prof. dr. Metod Resman
prof. dr. Vladislav Rajkovič
Vpliv participacije učencev na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela šole

6. Ana Sarah Lunaček
doktorica  znanosti s področja sociologije                                            
red. prof. dr. Bojan Baskar
Percepcija Evropejcev in Američanov ter predstave o Zahodu v Agadezu (Niger)

7. Slađana Mihajlović
doktorica znanosti s področja sociologije
red. prof. dr. Avgust Lešnik
Socialne reprezentacije učinkovitega političnega vodenja - avtoritarne in demokratične oritentacije

8. Radovan Škrjanc
doktor znanosti s področja muzikologije                       
prof. dr. Matjaž Barbo
"Stylus rusticanus" v cerkveni glasbi na Slovenskem od sredine 18. do sredine 19. stoletja   

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

9. Gregor Vidmar
doktor znanosti s področja fizike
prof. dr. Marko Robnik
Vpliv tuneliranja na statistiko in dinamiko energijskih stanj sistema mešanega tipa

 VETERINARSKA FAKULTETA

10. Diana Žele
doktorica znanosti s področja veterinarske medicine
prof. dr. Silvestra Kobal
doc. dr. Gorazd Vengušt
Farmakokinetika abamektina pri damjeku (Cervus dama dama) v oborah