Leto 2008 je bilo za Univerzo v Ljubljani tudi na področju evropskih projektov zelo uspešno. Za večino evropskih programov se je leta 2007 začelo novo programsko obdobje (2007 – 2013) in objavljeni so bili prvi razpisi. Rezultate dobrih prijav na razpise leta 2007 pa je večinoma prineslo šele leto 2008, ko so bile podpisane prve pogodbe 7. okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj in večine drugih evropskih projektov.

Datum objave: 14.01.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Doslej je bilo podpisanih ali odobrenih 48 projektov 7. okvirnega programa v katerih sodeluje UL. Če rezultate primerjamo z udeležbo v 6. okvirnem programu, v katerem je UL sodelovala s povprečno 29 projekti v vrednosti 5 milijonov EUR na leto (skupaj v štirih letih 117 projektov v okvirni vrednosti 20 milijonov evrov), lahko ugotovimo, da je z 48 projekti v okvirni vrednosti 8 milijonov evrov v 7. okvirnem programu v prvem letu UL izboljšala svojo uspešnost za preko 60 odstotkov.

Dobri rezultati so se pokazali tudi na področju drugih evropskih programov, saj je je UL s svojimi članicami prijavljala projekte na različne razpise raziskovalnih, razvojnih in izobraževalnih evropskih programov kot npr. EUREKA, COST, Safer Internet Plus, Intelligent Energy for Europe, LIFE+, DAPHNE, CULTURE, TEMPUS, Lifelong Learning Programme in mnogih drugih (daljši seznam v nadaljevanju besedila).

Tako se je v okviru programa TEMPUS v letu 2008 Univerza v Ljubljani vstopila v 7 projektov. Poleg projektov TEMPUS pa je bilo tako v letu 2008 odobreno sofinanciranje za še 68 projektov drugih evropskih programov.

Priloga:
pregled uspešnosti prijav na evropske projekte po članicah UL