Vlada RS je na seji 22. januarja 2009 sprejela sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2009/2010 na univerzah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in na Univerzi na Primorskem, ter samostojnih visokošolskih zavodih. Obenem je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2009/2010.

Datum objave: 23.01.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerze v Ljubljani bo v novem študijskem letu razpisala le nove, prenovljene, bolonjske študijske programe in tako v študijskem letu 2009/2010 na novo vpeljala 103 študijskih programov prve stopnje in štiri enovite magistrske študijske programe druge stopnje (Pedagoška matematika, Dentalna medicina, Medicina, Teologija). Skupaj bo razpisanih 167 programov.

V študijskem letu 2009/10 bo skupaj razpisanih 27.155 vpisnih mest, od tega 19.720 za redni študij, 7.435 pa za izrednega. Skupno število vpisnih mest v študijskem letu 2009/2010 bo za 1.508 večje kot v študijskem letu 2008/2009. Od tega bo za redni študij 816 mest več, za izrednega pa 692. Merjeno v odstotkih, bo razmerje med številom mest za redni in izredni študij 72,6 odstotka za redni študij in  27,4 odstotka za izrednega. V primerjavi z lani se je število mest najbolj povečalo na Univerzi na Primorskem (iz 1.815 na 2.490, kar je za 37 %), na drugih univerzah pa za povprečno 3 odstotke.


Razpis bo izšel konec prihodnjega tedna in bo objavljen tudi na spletni strani UL.