Danes, 27. januarja 2009 ob 12.30 uri je rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala devet novih doktorjev znanosti.

Datum objave: 27.01.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA DRUBENE VEDE

1. Dejan Jontes
doktor znanosti s področja družbenih ved - komunikologije
prof. dr. Breda Luthar
Kulturni obrat v proučevanju komuniciranja

2. Primož Šterbenc
doktor znanosti s področja družbenih ved – sociologije religij
prof. dr. Marjan Smrke
Zgodovinsko – religiozne (ideološke) razsežnosti konflikta med suniti in šiiti v Iraku po ameriškem vojaškem posredovanju

FAKULTETA ZA FARMACIJO

3. Rade Injac
doktor znanosti s področja farmacije
prof. dr. Borut Štrukelj
Ugotavljanje protektivnosti fulerenola »in vivo« v akutni in kronični kardiomiopatiji pri terapiji malignih neoplazem z doksorubicinom pri podganah

4. Nataša Obermajer
doktorica znanosti s področja farmacije
prof. dr. Janko Kos
Mehanizem delovanja in vloga inhibicije katepsina X pri regulaciji imunskega odziva

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

5. Tea Zuliani
doktorica  znanosti s področja kemije
viš. znan. sod. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Peter Bukovec, som.
prof. dr. Gaetane Lespes, som.
Kritično ovrednotenje analiznih postopkov za speciacijo organokositrovih spojin v vzorcih kopenskega okolja

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

6. Matjaž Jogan
doktor znanosti s področja računalništva in informatike
prof. dr. Aleš Leonardis
Postopno učenje razpršenih predstavitev za vizualno prepoznavo in kategorizacijo

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

7. Sabina Beranič Klopčič
doktorica znanosti s področja materialov
prof. dr. Tomaž Kosmač
Bioaktivni keramični materiali na osnovi cirkonijevega oksida za uporabo v medicini

8. Marjeta Černič
doktorica znanosti s področja grafične tehnologije
prof. dr. Jedert Vodopivec
Trajnost in obstojnost dokumentnega gradiva na papirju

9. Urška Vrabič
doktorica znanosti s področja tekstilstva
prof. dr. Diana Gregor Svetec
prof. dr. Majda Sfiligoj Smole
Biorazgradljiva celulozna vlakna, njihova struktura in lastnosti