Za kakovostno raziskovalno, razvojno in pedagoško delo na univerzah in inštitutih je nujen dostop do ustreznega števila kakovostnih znanstvenih revij in podatkovnih zbirk obravnavanih tematskih področij. Različne analize so pokazale, da se cene znanstvenih revij vsako leto v povprečju povečajo za 8 %.

Datum objave: 28.01.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Financiranje znanstvene literature in podatkovnih zbirk preko javnega razpisa ostaja v letu 2008 na ravni iz leta 1997 in ne omogoča zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih informacij (2. člen Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov). Knjižnice in informacijski centri so zaradi pomanjkanja namenskih sredstev prisiljeni odpovedovati znanstvene revije, zaradi česar je ogrožen tudi obstoj konzorcijev za dostop do elektronskih revij, njihove matične ustanove pa morajo za vzdrževanje minimalnega števila potrebnih revij namenjati vedno več lastnih nenamenskih sredstev.

Slovenski raziskovalci menijo, da inštitutom in univerzam v Republiki Sloveniji močno primanjkuje namenskih sredstev za sofinanciranje nakupa znanstvene literature in podatkovnih zbirk, zaradi česar bo lahko ogrožena odličnost slovenskih raziskav.

Na podlagi predstavljenih dejstev slovenske raziskovalne in visokošolske izobraževalne ustanove pozivajo pristojna ministrstva in ustanove, da zagotovijo ustrezno višino in letno rast finančnih sredstev za nakup znanstvene literature in podatkovnih zbirk, uvedejo triletni javni razpis in ustrezno delitev sredstev ter spodbujajo koordiniran način nakupa in dostopa do zbirk elektronskih revij in podatkov preko konzorcijev.


Celotno besedilo poziva pristojnim javnim ustanovam