Senat Univerze v Ljubljani na 15. seji 29. maja 2007 sprejel elemente za pripravo Pravilnika/pravil o izvajanju preizkusa nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti, obrazec potrdila, ki ga prejme kandidat, ki se je preizkusa udeležil, ter rokovnik za leto 2007.

Datum objave: 06.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Predlagani dokumenti so podlaga za pripravo pravilnika za tiste članice, ki navedene preizkuse navajajo kot vpisni pogoj na posamezne študijske programe (AG, AGRFT, ALUO, BF, FA, FŠ, FF, NTF in PEF).


Več informacij: