Datum objave: 13.02.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je izdala e-Priročnik za prijavitelje projektov na področju Evropskega socialnega sklada, ki bo v pomoč tako prijaviteljem kot izvajalcem projektov.

Vsebina priročnika je razdeljena na posamezna tematska področja, koristna za vse, ki se srečujete z Evropskim socialnim skladom. Uvodoma se boste seznanili s pojmom evropske regionalne politike, zgodovino njenega razvoja, njenimi cilji ter instrumenti za izvajanje teh. Posebej so poudarjeni tudi instrumenti regionalne politike v Sloveniji.

Sledi poglavje, v katerem so opisana temeljna načela Evropskega socialnega sklada v Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. Predstavljene so posamezne prednostne naloge Evropskega socialnega sklada ter njihovi cilji, aktivnosti in usmeritve. Predstavljen je tudi finančni načrt Evropskega socialnega sklada za celotno obdobje 2007-2013 in regije, ki so upravičene do sredstev iz tega sklada.

V naslednjem poglavju je prikazano izvajanje Evropskega socialnega sklada v programskem obdobju 2007-2013 in primerjava s preteklim programskim obdobjem 2004-2006. Predstavljena so posamezna navodila in postopki, ki se uporabljajo v praksi. Največ pozornosti je posvečene problemom, s katerimi se najpogosteje srečujete pri svojem delu. Predstavljeni so tudi evropski in slovenski pravni predpisi in uredbe, na katerih temelji kohezijska politika oziroma Evropski socialni sklad. 

Jedro priročnika predstavlja poglavje o projektnem managementu ali učinkovitem upravljanju projektov na področju Evropskega socialnega sklada. Podrobno so opisane posamezne faze življenjskega cikla projektov, poglavje pa vsebuje tudi številne napotke za uspešno pripravo in izvajanje evropskih projektov.

Zaključni del priročnika predstavlja poglavje z uspešnimi primeri projektov, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada, ter slovarček izrazov s tega področja.

Več informacij: