Ljubljana, 18. februarja - Parlamentarni odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj je soglasno potrdil vladni predlog novele odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (UL). Pri tem je odbor sprejel tudi dopolnili k odloku, ki sta redakcijske narave.

Datum objave: 18.02.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Predlog novele odloka o preoblikovanju UL predvideva statusno preoblikovanje visoke šole za zdravstvo v zdravstveno fakulteto ter uskladitev dejavnosti univerze z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. UL bo s takšnim preoblikovanjem imela med svojimi članicami le še fakultete in umetniške akademije, ne pa tudi visokih strokovnih šol.

Skladno z novo uredbo vlade o sejninah, povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih pa predlog novega odloka za člane upravnih odborov univerz določa upravičenost do povračila stroškov, ne pa tudi do sejnine. Po pojasnilih rektorice UL Andreje Kocijančič je odbor oblikoval in soglasno sprejel dvoje dopolnil k predlaganemu odloku. S prvim so določili črtanje dikcije "visoka strokovna šola" iz odloka, saj le-teh po preoblikovanju visoke šole za zdravstvo v fakulteto ni več v okviru univerze.

Prav tako so z dopolnilom črtali člen odloka, ki bi določil izplačevanje povračila stroškov članom upravnega odbora. Kot je pojasnila rektorica, je umik smiseln, ker tovrstnih stroškov niso nikoli izplačevali.