Ljubljana, 13. februarja - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je na svoji spletni strani objavilo javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti RS in Puhovo priznanje v letu 2009. Vloge za omenjena priznanja do 24. aprila zbira poseben odbor.

Datum objave: 13.02.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Kot piše v razpisu, se Zoisova nagrada podeljuje za življenjsko delo raziskovalca oz. raziskovalke, ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, ter za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Zoisovo nagrado lahko sicer prejme raziskovalec v RS, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Sloveniji. Nagrado se podeli posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji.

Zoisova nagrada za življenjsko delo se lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno prispeval k razvoju znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65 let starosti.

Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem, v tem primeru od vključno leta 2002 do vključno 2008.

Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, prejme pa ga lahko raziskovalec v RS, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Sloveniji. Priznanje se podeli posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se prav tako upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem.

Priznanje ambasador oz. ambasadorka znanosti RS se podeljuje za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini.

Puhovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso.

Vsako leto se lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu se lahko podeli največ ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno Zoisovo priznanje. Vsako leto se prav tako lahko podeli največ tri priznanja ambasador znanosti RS in največ tri Puhova priznanja. Priznanji se posamezniku oz. posameznici lahko podelita samo enkrat.


Več informac
ij:

- besedilo razpisa