Datum objave: 06.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zaključil se je Evropski projekt o kakovosti izobraževanja posameznika EQUIPE PLUS
(European Quality in Indivdualised Pathways in Education Plus)
 
V projekt EQUIPE Plus, ki je del evropskega programa Socrates (Grundtvig 4), je bilo vključenih 33 partnerjev, med njimi tudi Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Projekt se je pričel oktobra 2005 z namenom, da nadaljuje delo projekta Equipe (2002 – 2005). Projekt, ki se je zaključil septembra 2008, je vodila organizacija EUCEN (European University Continuing Education Network), ki združuje evropske Univerze na področju vseživljenjskega učenja.
 
Skupina partnerjev projekta EQUIPE je zgradila prilagodljiva orodja merjenja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju ter bazo primerov dobrih praks. Skupina projekta EQUIPE Plus je ta orodja ter bazo primerov razširila in posodobila, razvijala in preverjala ter si na srečanjih partnerjev projekta izmenjevala izkušnje.
 
V projekt EQUIPE Plus so bili vključeni:

  • direktorji in vodje projektov s področja vseživljenjskega učenja v  okviru univerz,
  • koordinatorji projektov Grundtvig,
  • vodje/skrbniki kakovosti na področju vseživljenjskega učenja v okviru univerz.

Dejavnosti v okviru projekta Equipe Plus: 

  • srečanja, delavnice, obiski in izmenjave izkušenj,
  • poročila o kakovosti, kjer so partnerji v manjših skupinah raziskovali praktične probleme s področja kakovosti in uporabljali orodja projekta Equipe,
  • poročila in publikacije o ureditvah zagotavljanja kakovosti vseživljenjskega učenja v okviru univerz po posameznih državah,
  • promoviranje sistema zagotavljanja kakovosti,
  • razvoj indikatorjev kakovosti vseživljenjskega učenja v okivru univerz,
  • objava primerov dobre prakse in drugih gradiv na spletni strani.

Več o projektu in rezultatih lahko najdete na spletnih straneh: http://www.cfp.upv.es/webs/equipeplus/index/index.jsp.

Kontakt:
Mateja Maras
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta – CISEF