Na poslansko vprašanje o načrtovanem Zakonu o visokem šolstvu je predsednik vlade J.Janša v Državnem zboru odgovoril, da "tega zakona še ni", minister je poslal "strokovni javnosti teze za osnutek zakona", da bi dobil predhodna mnenja.

Datum objave: 29.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Delovni osnutek je označen z "interno", tisti, ki so gradivo dobili so zlorabili dobro voljo ministra in začela se je razprava. Zagotovil je, da bo zakon, ko bo pripravljen, sledil resoluciji o visokem šolstvu in prilagodil slovensko visoko šolstvo izzivom časa ter gospodarskim in socialnim reformam. V javnosti se je ustvaril vtis, da je vlada predlagala zakon, ki bo podržavil univerze, kar je "popolna neumnost".

Janša: Visokošolskega zakona še ni. STA, splet, torek, 29. maj 2007