Datum objave: 17.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podpisala pogodbi o sofinanciranju podiplomskega študija in sofinanciranju študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2008/2009.

Študentom 1. in 2. letnika magistrskega študija (stari programi), ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, bo država sofinancirala  55% normirane šolnine, kar znaša  1079 EUR. Študentom 3. in 4. letnika doktorskega študija pa bo sofinancirala 80% normirane šolnine oziroma 1569 EUR.

Študentom 1. in 2. letnika študijskih programov tretje stopnje, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, bo država sofinancirala 60% normirane šolnine oziroma 1503 EUR.

V študijskem letu 2008/2009 znaša normirana šolnina za dosedanje podiplomske študijske programe (znanstveni magisterij in doktorat) 1961,28 EUR za posamezni letnik študija. Normirana šolnina za študijske programe tretje stopnje pa znaša 2505 EUR za letnik študija.

Seznam fakultet in študijskih programov, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje podiplomskega študija in sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2008/2009, je objavljen na naslovu.

Informacije o vpisanih študentih, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, so dosegljive na fakultetah, izvajalkah študijev, za univerzitetne podiplomske programe Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja pa na sedežu Univerze v Ljubljani.