Pogovor v TV studiu o osnutku visokošolsko-raziskovalnega zakona.

Datum objave: 08.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

J.Zupan je dejal, da osnutek "v bistvu še ni dan v javno razpravo", ima oznako interno in je bil poslan partnerjem, da bi se z njimi pomenili. Glede predlaganega direktorja univerze pravi, da bi se ukvarjal samo z finančno-administrativno-tehničnimi posli, podrejen bi bil rektorju, le-ta pa bi se ukvarjal z vsebinskimi, visokošolskimi zadevami. Tudi o "nekem majhnem delu profesorjev, ki bi jih na željo inštitutov ali na željo univerz lahko zaposlili" pravi, da bi jih izbrala skupina rednih profesorjev, minister bi v odločal le o finančnih vidikih pogodbe, ki ne bi vključevala le plače.

A.Kocijančič, rektorica UL, je dejala, da o osnutku z oznako interno niso "začeli neke širše razprave", pač pa so, zaradi nepravilnih izhodišč v osnutku, s partnerji podpisali deklaracijo. Osnutek določa, da direktor ureja finančne in poslovodne zadeve, nastavlja ga minister preko upravnega odbora in je zato "nekako nadrejen rektorju", le-temu ostane samo reprezentativna funkcija. Glede profesorjev piše v osnutku, da lahko minister zavrne predlog in zahteva novo ime, "kar se nam zdi poseg". (B.M.)

Pogovor z A.Kocijančič in ministrom Zupanom. POP TV, sobota, 26. maj 2007