Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je na slavnostni seji, ki je potekala 17. 3. 2009, prvič podelil priznanja za nadpovprečno uspešno pedagoško delo. Rektorat UL že nekaj časa vzpodbuja študentske svete članic, da najboljšim učiteljem podeljujejo priznanja. Zato so lansko leto pripravili Pravilnik o priznanjih Študentskega sveta Filozofske fakultete, ki daje možnost vsem študentom, pa tudi vodstvu fakultete, da za različna priznanja predlagajo študente in učitelje.

Datum objave: 18.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Tako so bili na 5. redni seji sprejeti sklepi, da podeljujemo priznanja za nadpovprečno uspešno pedagoško delo naslednjim visokošolskim učiteljem in sodelavcem:


Boštjan Bajc, Mateja Gaber, Vojko Gorjanc, Irena Samide.
(Foto: Matjaž Rebolj)

  • asist. mag. BOŠTJANU BAJCU z Oddelka za psihologijo,
  • lekt. mag. MATEJI GABER z Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko,
  • izr. prof. dr. VOJKU GORJANCU z Oddelka za prevajalstvo,
  • asist. mag. IRENI SAMIDE z Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko ter
  • asist. dr. MIHAELI ZAVAŠNIK ARČNIK z Oddelka za anglistiko in amerikanistiko.

Maja Peharc, podpredsednica Študentskega sveta FF, je ob tej priložnosti povedala:
»Študentje smo vedno le prejemniki tistega, kar profesorji počno – stojijo pred katedrom in razlagajo. Zelo redko imamo sami priložnost povedati, kakšno se nam zdi njihovo početje. Na srečno smo tukaj na FF in na srečo FF posluša svoje študente....Študentje si želimo, da bi tudi drugi prepoznali kakšno pomembno delo opravljajo ti profesorji ter da bi si jih vzeli za zgled. Ta priznanja so torej skromen izraz tega, kaj si študentje mislimo o početju profesorjev pred (in izven) katedra in upamo, da jih bo vedno več.«

Prejemnikoma in prejemnicam nagrad iskreno čestitamo in jim želimo še veliko uspehov pri pedagoškem delu.