V sredo, 4. 3. 2009 je v Zbornični dvorani UL potekal posvet na temo priznavanja izobraževanja, ki je bil namenjen predvsem pooblaščenim osebam za vodenje postopka priznavanja na članicah UL. S predstavitvami so k posvetu pripevali predstavniki MVZT, ENIC/NARIC centra, Oddelka ta priznavanje izobraževanja: vodja Anita Jesenko, Vojko Bratanič, Tina Ušaj, sodelovali pa so tudi sodelavci drugih služb na UL. Dogodka se je udeležilo 36 oseb.

Datum objave: 06.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Predstavitve na posvetu so bile posvečene tako orisu stanja postopkov priznavanja in izdajanja mnenj o enakovrednosti strokovnih in znanstvenih naslovov na Univerzi v Ljubljani, kot tudi mednarodnem okolju sodelovanja med visokošolskimi sistemi in zavodi, praktičnim izvedbam in rešitvam, ki vplivajo na priznavanje izobraževanja. Predvsem pa je bil cilj posveta seznaniti pooblaščene osebe tudi z različnimi oblikami transnacionalnega izobraževanja ter spodbuditi komunikacijo med UL in centrom ENIC/NARIC z aktivno udeležbo vseh vabljenih, ki so s svojimi prispevki tvorno prispevali k posvetu. Teme predstavitev, ki jim je sledila živahna razprava udeležencev:

  • Postopki priznavanja na UL-predstavitev poročila, spremembe Statuta UL,
  • Priznavanje in bolonjski proces,
  • Mnenja o enakovrednosti strokovnih naslovov, opažanja in priporočila,
  • Transnacionalno izobraževanje in priznavanje tega izobraževanja.

Posvet se je zaključil z namero in pripravljenostjo sodelujočih, da se posveti organizirajo redno vsako leto in predstavijo bodisi novosti, bodisi pobude na področju sistema ali postopkov priznavanja izobraževanja, pa tudi s sporočilom, da je transnacionalno izobraževanje priložnost za mednarodno povezovanje. Pri tem pa je potrebno biti previden, predvsem glede na status vseh sodelujočih visokošolskih institucij, ki se povezujejo ter programov, v okviru katerih vzpostavljajo sodelovanje (zlasti skupni programi). V letošnjem letu pristoni pričakujejo spremembe zakonodaje na področju priznavanja izobraževanja, katerim bi želeli podati pripombe in predloge s strani UL in članic.


Več informacij:
ga. Polonca Miklavc Valenčič,
pomočnik glavnega tajnika UL
e-naslov: