Odbor DZ za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj je zavrnil predlog za sklic javne predstavitve mnenj o resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva 2007-2010.

Datum objave: 08.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Z javno razpravo so želeli poslanci opozicije in predstavniki inštitutov, SVIZ in ŠOS  pripraviti novo podlago za pripravo visokošolsko-raziskovalnega zakona. Odgovorili naj bi npr. na vprašanja o povezovanju gospodarstva in raziskovanja ter visokega šolstva, o statusu javnih univerz in šolnin.

E.Irgl, poslanka večinske koalicije je dejala, da je bila javna razprava o resoluciji že takrat, ko je bila ta objavljena na spletnih straneh ministrstva, zato ni razloga za razpravo.

Vlada je sicer predlog resolucije sprejela 17.5.2007. Z njo naj bi sredstva za študij in raziskave povečali na 5% BDP, ustvarili bi enoten visokošolsko-raziskovalni prostor in pospeševali izmenjavo znanja med visokim šolstvo, znanostjo in gospodarstvom.  (B.M.)

Javne razprave o nacionalnem programu visokega šolstva ne bo. STA, splet, petek, 8. junij 2007

Več informacij:

Predlog Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010, objavljen na straneh Vlade RS "Vladna gradiva v postopku obravnave"

Popravki predloga:

Glej tudi osnutek (maj 2006) in pripombe v javni razpravi: