Datum objave: 26.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Poročilo o Posvetu Univerze v Ljubljani »Evalvacija prenovljenih študijskih programov in primeri dobre prakse«Ljubljana, sreda, 25. marec 2009, Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani

Na Univerzi v Ljubljani že nekaj časa izvajamo študijske programe 1. in 2. stopnje, ki so bili prenovljeni v skladu z bolonjskimi smernicami. Ker bo večina naših članic prenovljene programe v celoti začela izvajati v letošnjem letu, bodo izkušnje članic, ki jih že izvajajo, dobrodošle in menimo, da je čas, da jih sistematično pregledamo in  začrtamo nadaljnje aktivnosti, ki bodo pripomogle h kakovostnejši izvedbi.

Posvet je primarno namenjen dekanom in prodekanom za študijske zadeve ter snovalcem programov ali odgovornim za samoevalvacijo na članicah. Predvidevamo , da bi se srečanja udeležila vsaj po dva predstavnika iz članic UL.

Dnevni red :

9.00 – 9.15      Pozdravni nagovor ter predstavitev poteka posveta

9.15 – 9.45      Prof. dr. Marinka Drobnič-Košorok 

Evropska priporočila za evalvacijo študijskih programov

9.45 – 10.15    Izr. prof. dr. Maja Makovec- Brenčič

Merjenje kakovosti programov – ključ za mednarodno akreditacijo

10.15 – 10.30    Kava

10.30 – 11.00    Prof. dr. Jasna Štrus

Prenova naravoslovnih programov: oblika, vsebina ali oboje?

 11.00 – 11.30    Prof. dr. Monika Kalin-Golob

Izzivi in čeri družboslovnih bolonjskih programov

                           Razprava

                          Sklepi in priporočila

 

prof. dr. Julijana Kristl,  
prorektorica Univerze v Ljubljani