Datum objave: 26.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Poročilo o Posvetu na temo priznavanja tujega izobraževanja zaradi nadaljevanja izobraževanja v visokošolskih študijskih programihna Univerzi v Ljubljani je bil v sredo,  4. 3. 2009
ob 9. uri
v Zbornični dvorani UL, Kogresni trg 12.


Okvirni dnevni red:
9.00 – 9.15        Pozdravni nagovor ter predstavitev poteka posveta
9.15 – 9.45        Postopki priznavanja na UL-predstavitev poročila, spremembe Statuta UL
                          (pooblastilo)
9.45 – 10.0        Razprava
10.00 -10.30      Priznavanje in bolonjski proces
10.30 – 11.00     Odmor
11.00 – 11.30     Mnenja o enakovrednosti strokovnih naslovov, opažanja in priporočila
11.30 – 11.45     Razprava
11.45 – 12.15     Transnacionalno izobraževanje in priznavanje tega izobraževanja
12.15 – 12.30     Razprava
12.30 – 13.00     Zaključki 
 
 
prof. dr. Julijana Kristl
prorektorica Univerze v Ljubljani