Datum objave: 03.04.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

MVZT je na svoji spletni strani objavil Seznam najav interesa Centrov odličnosti.

"V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo namenilo 84,1 mio € za podporo ustanovitvi in razvoju mednarodno vpetih centrov odličnosti na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, ki bodo izvajali svoje programe v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji ter prispevali k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 bo predvidoma objavljen v mesecu aprilu.

Ministrstvo je 16. 3. 2009 na svoji spletni strani objavilo poziv (skupaj z izhodišči javnega razpisa), v katerem je zainteresirane povabilo k posredovanju okvirnih strategij (načrtov) centrov odličnosti za obdobje 2009-2013, s katerimi najavijo interes za oddajo vloge na javni razpis. Do vključno 27. marca je ministrstvo prejelo 71 najav interesa oz. idej za centre odličnosti. Seznam prejetih najav in pobud objavljamo z namenom spodbuditi strateško povezovanje med kandidati v fazi priprave vloge za pridobitev sredstev za program centra odličnosti." (vir: spletna stran MVZT, 2.4.2009)

Kliknite na povezavo: Seznam najav interesa centrov odličnosti