Dne 6. aprila 2009 je v časopisu Finance bil objavljen članek z naslovom "IP-telefonijo so na univerzi pošteno zlorabili", ki ga je pripravil novinar Novica Mihajlović.

UL je ocenila, da prispevek vsebuje netočnosti, ki so prizadele interese Univerze v Ljubljani. Zato je v skladu v skladu z 26. členom Zakona o medijih (ZMed-UPB1) zahtevala objavo naslednjega popravka:

Datum objave: 07.04.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Spoštovani,

dne 6. aprila 2009, ste objavili članek z naslovom "IP-telefonijo so na univerzi pošteno zlorabili" izpod peresa Novice Mihajlovića, v katerem se navajajo dejstva in ugotovitve, ki ne držijo. Verjamemo, da je prišlo do pomote pri pripravi besedila, zato ponovno navajamo naše odgovore in stališča.

Namreč na vaše vprašanje o domnevnem oškodovanju iz naslova zlorabe IP telefonije v višini 350 tisoč evrov, o katerem pravite, da ste izvedeli iz zanesljivega vira, smo odgovorili, da je Univerza v Ljubljani 8. februarja 2008 (in ne februarja 2009) prejela račun od Telekoma Slovenije v višini 308.182,70 EUR, vendar plačali smo le del računa, ki ni bil sporen in je znašal 262,07 EUR (in ne 262 tisoč evrov). Univerzitetni telefonski sistem je pričel delovati na Univerzi v Ljubljani šele junija 2008, ko sta na javnem razpisu bila izbrana najugodnejša ponudnika fiksne in mobilne telefonije (Amis in Si.mobil).

Preostalo vrednost omenjenega spornega računa za uporabo telekomunikacijskih storitev na ISDN liniji (te vrednosti res nismo zapisali in jo sedaj dodajamo: 308.182,70 EUR - 262,07 EUR = 307.920,63 EUR) pa smo reklamirali. Do danes, več kot leto dni pozneje (kot navedeno, račun je prispel februarja 2008 in ne februarja 2009), s strani Telekoma Slovenije ni bilo nadaljnjih zahtevkov za poravnavo spornega zneska, na katere bi se lahko pritožili ali sprožili druge ustrezne postopke pravnega varstva. Zato vztrajamo, da o oškodovanju ne moremo govoriti, saj 262,07 EUR (z besedo: dvesto dvainšestdeset cela sedem evrov), ki smo jih v omenjenem računu plačali, ni bilo spornih in smo jih pravočasno poravnali.

Univerzitetni telefonski sistem IP telefonije na Univerzi v Ljubljani deluje normalno in varno. Potencial za visok prihranek lastne rešitve se je pokazal že na pilotnem vzorcu znotraj rektorata univerze, saj je že prvi račun pri novem operaterju na IP sistemu znašal 402 EUR in je tako bil približno tri krat nižji od povprečnega računa pri prejšnjem ponudniku centreks telefonije. Na ravni celotne organizacije, ki šteje nekaj manj kot 6000 zaposlenih, je potencial za prihranke seveda mnogo krat večji. Odločilna prednost univerzitetnega telefonskega sistema, in hkrati garancija za njegovo največjo ekonomsko upravičenost, pa je prav tehnološka neodvisnost od monopolnih operaterjev, ki morajo odslej konkurirati na trgu z drugimi ponudniki telekomunikacijskih storitev in pri tem biti bolj ugodni.


Služba za stike z javnostmi UL