V ljubljanskem Cankarjevem domu so udeleženci javne tribune "Zbora za republiko" ocenjevali, da Slovenija še ni dovolj sproščena na področju gospodarstva, medijev in visokega šolstva.

Datum objave: 14.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Tribuno je spremljala akcija skupine "Avtonomna tribuna študentov". Njen član je dejal, da njihovo sproščanje temelji na podrejanju, "hočejo podrediti javne univerze /.../ kapitalu, kar pomeni konec javnega šolstva, ki je dostopno za vse".  (B.M.)

Študenti opozarjajo na "sprostitev na silo", Radio Hit, četrtek, 14. junij 2007