Danes, 9. aprila 2009, je potekala konstitutivna seja Upravnega odbora Univerze v Ljubljani. Novi člani so za predsednika izvolili predstavnika pedagoških delavcev, dekana Ekonomske fakultete UL prof. dr. Dušana Mramorja. Za namestnico predsednika je bila imenovana predstavnica Vlade RS mag. Majda Širok.

Datum objave: 09.04.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Člani Upravnega odbora UL za štiriletno mandatno obdobje so: prof. dr. Dušan Mramor, predsednik, prof. dr. Janez Hribar, prof. dr. Rajko Pirnat iz vrst pedagoških delavcev, predstavnik nepedagoških delavcev g. Janez Topovšek, predstavnik študentov g. Nejc Brezovar, predstavnik delodajalcev mag. Samo Hribar Milič in predstavniki Vlade RS mag. Majda Širok, namestnica predsednika, g. Jože Colarič in prof. dr. Bogdan Povh. Za sekretarja UO UL so člani potrdili pomočnika glavnega tajnika UL g. Aljuša Pertinača.

UO UL je v nadaljevanju seje potrdil letno poročilo za leto 2008 in se seznanil z informacijo o nameravani reorganizaciji Naravoslovno tehniške fakultete UL, pri čem je pozval Upravo UL, da v sodelovanju z UL NTF ustrezno dopolni elaborat o predlogu reorganizacije. UO UL se je seznanil tudi s poslovnim poročilom Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja za leto 2008.

Fotogalerija

Seja UO UL

Seja UO UL

dr. Mirko Pečarič, glavni tajnik UL, rektorica UL prof. dr. Andreja Kocijančič

prof. dr. Dušan Mramor, predsednik UO UL