Franci Čuš, predsednik nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva (NKKVŠ) je predstavil poročilo komisije za 2006.

Datum objave: 13.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V njem so poročila  vseh slovenskih univerz in njihovih članic ter zasebnih zavodov, razen dveh. V poročilu npr. UL opozarja na demografski upad, na katerega odgovarja s prehodom od rasti v kakovost;  UL želi ostati najprivlačnejša univerza v Sloveniji in pritegniti več tujih študentov.

NKKVŠ je izvedla tudi prve poskusne zunanje evalvacije (FF in NTF UL, Fakulteta za zdravstvo UM in Visoka šola za poslovanje NM) in začela usposabljati zunanje evalvatorjev. Maja je NKKVŠ dala vlogo za članstvo v EBQA, evropskem združenju agencij za kakovost visokega šolstva. Po lanski noveli visokošolskega zakona smo namesto v prejšnjem zakonu predvidene agencije dobili evalvacijski senat pri Svetu za visoko šolstvo, ki bo usmerjal postopke zunanjih evalvacij. V njem je 9 članov iz vseh študijskih področij. 

Senat bi moral že letos začeti delovati kot neodvisno nacionalno telo za zagotavljanje kakovosti slovenskega visokega šolstva, a doslej še ni sporočil, kako bo za to skrbel. (B.M.)

Ne gre za rangiranje visokošolskih zavodov. J.S., Večer, sreda, 13. junij 2007