Datum objave: 21.04.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek 21. aprila 2009 je prorektorica prof. dr. Julijana Kristl ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala enajst novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

1. Gaj Stavber
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marko Andrej Zupan
Naslov dr. disertacije: Vpliv reakcijskih pogojev na transformacije fenil substituiranih alkoholov, alkenov in ketonov z X-L reagenti

2. Ajda Podgoršek
doktorica znanosti
Mentor: znan. sod. dr. Jernej Iskra
Somentor: prof. dr. Marko Andrej Zupan
Naslov dr. disertacije: Študij halogeniranj organskih molekul v vodi in fluoriranih topilih

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

3. Jure Kališnik
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Mrčun
Naslov dr. disertacije: Upodobitve Liejevih grupoidov

4. Marko Uplaznik
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Dragan Mihailović
Naslov dr. disertacije: Transportne lastnosti elektronov v integriranih čipih z
Mo6S9-x Ix nanožicami

5. Martin Vuk
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Pavle Saksida
Naslov dr. disertacije: O integrabilnih sistemih s singularnimi spektralnimi krivuljami

6. Rahela Žabkar
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Jože Rakovec
Somentor: prof. dr. Darko Koračin
Naslov dr. disertacije: Prostorsko in časovno podrobna dinamika troposferskega ozona v razgibanem reliefu

MEDICINSKA FAKULTETA

7. Nejc Jelen
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marko Živin
Naslov dr. disertacije: Od proteina Nova odvisno alternativno izrezovanje v možganih: evolucija cis-delujočih zaporedij pri vretenčarjih in poskus farmakološkega uravnavanja pri podgani

8. Lidija Kovačič
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Igor Križaj      
Naslov dr. disertacije: Karakterizacija vezave amoditoksina na vezavne proteine za pojasnitev vloge v procesu nevrotoksičnosti

9. David Osredkar
doktor znanosti
Mentorica: prof. dr. Mojca Kržan
Naslov dr. disertacije: Izražanje in značilnosti serotoninskih receptorjev v možganih podgane

10. Tihomir Ratkajec
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marjan Bilban          
Somentor: prof. dr. Radovan Starc
Naslov dr. disertacije: Vpliv psihosocialnih dejavnikov delovnega okolja na pojav ishemične bolezni srca

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA  FAKULTETA 

11. Vanja Kastelic
doktorica znanosti
Mentor: doc.dr.Marko Vrabec
Somentor: prof. dr.Andrej Gosar
Naslov dr. disertacije: Seizmotektonske raziskave Ravenskega preloma in potresov leta 1998 in 2004 v Zgornjem Posočju