21. – 23. aprila je v Pragi potekala prva konferenca raziskovalnih projektov bodočih tehnologij FET (Future Emergent Technologies), ki jih financira Evropska komisija. Na spremljajoči razstavi je s svojim eksponatom zmagal Laboratorij za umetno inteligenco Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Datum objave: 29.04.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V laboratoriju, ki ga vodi akad. prof. Ivan Bratko, so v okviru evropskega FET projekta XPERO razvili inteligentni sistem, ki omogoča, da humanoidni robot Nao sam zgradi »miselni model« svojega okolja. Demonstracijo robota, ki je na razstavi pritegnila največ pozornosti udeležencev in medijev, je razvil Jure Žabkar s skupino študentov. Robot se giblje v zanj povsem novem svetu, o katerem na začetku ne ve ničesar. Pri tem s svojimi senzorji opazuje spremembe v okolju in samostojno odkriva zakonitosti svojega sveta. Tako se najprej nauči orientacije v svojem prostoru ter osnovnega manipuliranja z objekti. Kar izgleda enostavno za človeka, je za robota zelo težko. Posebna odlika ljubljanskega robota je, da ob tem odkriva tudi zelo abstraktne pojme, kot je pojem stabilnosti strukture, ki jo sestavi iz raznih predmetov, ali pa teoretični fizikalni pojem prostostne stopnje. Taki pojmi omogočajo robotu bistveno globlje razumevanje svoje okolice, kot ga dosežejo običajni roboti. Rezultati projekta XPERO so lahko osnova za tehnologijo nove generacije industrijskih robotov, ki jih ne bo treba programirati, ker se bodo programirali sami. V projektu, ki ga sicer koordinira Univerza Bonn-Rhein-Sieg, sodelujejo poleg Ljubljane še partnerji iz Avstrije, Italije, in Francije.