Predstavniki in študenti EF, FDV in FU UL so govorili o uvajanju bolonjskega študija.

Datum objave: 19.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

A. Kocijančič, rektorica UL, je dejala, da nam je oz. bo Bologna dala vetra, a smo identificirali najšibkejše točke v izvajanju prenovljenih programov. Študenti pravijo, da "bolonja" sicer prinaša praktično timsko delo, a tudi večjo obremenitev; želijo primerjavo našega študija s tujimi fakultetami. Z. Kolarič, FDV UL pravi, da je problem omogočiti študentom izbiro predmetov na drugih fakultetah, zato so EF, FDV in FU podpisale sporazum o sodelovanju pri tem.  (B.M.)

O posvetu o prednostih, izzivih in težavah bolonjskega sistema študija. Radio Slovenija 1, torek, 19. junij 2007