Na posvetu "Živeti bolonjo" na FDV UL so govorili o težavah uvajanja novega načina študija. Julijana Kristl, prorektorica UL je povedala, da pri nas bolonjski sistem uvajamo postopoma, letos bo razpisanih 166 bolonjskih študijskih programov, večinoma na UL, 65% jih je še na prenovo še čaka.

Datum objave: 19.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Reforma zahteva "spremembe v vedenju učitelja in učenca, pa tudi prilagoditev fakultete". Študenti  v teh programih so preobremenjeni, preveč je predmetov in izpitov, posledica je parcialno učenje in manj znanja. Monika Kalin Golob, FDV UL ugotavlja, da imajo letos 173 tujih študentov, posledica tega je preobremenjenost profesorjev, ki morajo imeti predmete tudi v angleščini.

Študenti FDV UL opozarjajo na neustrezno porazdeljene oblike dela, kreditni sistem, kjer imajo vsi predmeti po 5 točk in veliko domačih pisnih nalog.

Na EF UL so študenti zadovoljni z timskim reševanjem problemov, informacijami o študiju, s pedagoškim delom in tujimi predavatelji. Maja Makovec Brenčič, EF UL, pravi, da so za uspeh potrebni dobri učitelji, tudi iz tujine, veliko izbirnih predmetov, karierni in pedagoški center, pouk v angleškem jeziku, denar iz gospodarstva. 

Študente FU UL motijo prevelike skupine študentov na vajah, hvalijo pa dostopnost učiteljev, nove metode dela in tuje profesorje. Srečo Devjak, FU UL, pravi, da je pomembno partnerstvo z gospodarstvom, ki naj opozarja na potrebno znanje diplomantov, kar omogoča njihovo zaposljivost . (B.M.)

Preobremenjenost zaradi preveč predmetov in izpitov. S.D., Večer, torek, 19. junij 2007