Datum objave: 21.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Urednik Žiga Brdnik,  brezplačna publikacija, pripravili: ŠOS, klin, Društvo študentov novinarstva in Avtonomna tribune (junij 2007) www.studentska-org.si , www.fejs.si, www.avtonomnatribuna.blogspot.com.

Vsebina (članki, dokumenti in grafična oprema): Uvodnik. Deklaracija visokošolskih in raziskovalnih partnerjev (25.5.2007), G.Lukić: Študent v deželi neoliberalnih sanj leta 2007(NORO! DO 50% POPUST NA ZASEBNI UNIVERZI APLIKATIVNI ŠTUDIJ!. V.Perovšek: Vladni klin v visoko šolstvo ali zakaj potrebujemo regulacijo? PRIVATIZACIJA SEGREGACIJA. ŠTUDIRAM TOREJ PLAČUJEM. Aktivnosti ŠOS na področju visokega šolstva. ZNANJE/ črtna koda/234548763400*. S.Brus: Vrednotenje donosov visokošolskega izobraževanja. Odbor ŠOS za visoko šolstvo: Kako Študentska organizacija Slovenije ocenjuje pogled MVZT na visoko šolstvo. Še manj štipendij za študente. ŠolNiNE. S.Brus: Bolonjski proces - od ideje do realnosti. G.Lukič: Slovenija jutri: pogled iz svetilnika.  UNIVERZA D.O.O. AVTONOMNA UNIVERZA. B.Smajla, A.Gorenc (Klin): Še en brezvezen petek trinajsti. Roman Bobnič in J.Jerič (pogovor): Zasedba fakultet se mi zdi pametnejši način zaustavljanja reform kot demonstracije. J.Konečnik, S.Zoltan (Klin): študentska vrelišča skozi zgodovino in v sedanjosti. Anketa: Kaj meniš o reformah slovenskega visokega šolstva, ki jih načrtuje slovenska vlada. Izvleček iz Deklaracije slovenskih sindikatov, zbranih na protestnem zborovanju proti privatizaciji javnega zdravstva in šolstva ter drugih storitev splošnega pomena, Ljubljana 15.3.2007. Nastavki za principe ter načela organiziranja in delovanje avtonomne tribune. Izjava Avtonomne tribune za avtonomijo univerze. Nujno nepopolna kronologija dogajanja Avtonomne tribune.  AVTONOMNA TRIBUNA PROTI ŠOLNINA. Avtonomna tribuna na FDV 23.5.2007. ZA AVTONOMIJO ŠTUDIJA, ZA ŠTUDIJ AVTONOMIJE! Zahteva Avtonomne tribune po umiku Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti (29.5.2007). MI ŠTUDIRAMO, ELITA PROFITIRA!. Obor študentov humanistike Koper: Avtonomija univerze: zahtevamo jo zdaj!  IZOBRAŽEVANJE ZA ŽIVLJENJE ALI DRESURA ZA TRG? Borba za znanje - študentski protest v Beogradu. Grčija v plamenih - radikalni boj študentov proti neoliberalni reformam. Mehiške turbolence - učitelji prvi na cesti, študentje drugi.    * "/.../ ko bo vse naprodaj /.../ se ima namreč na slovenske univerze ter slovenske diplome nalepiti črtna koda."
(Fotografije: Tribune na FF in FDV; "gledališka predstava MONOPOLI", Gregorčičeva, Ljubljana,  - "reflektiran odziv na nenasitno željo oblasti, da si podredi posamezne družbene sfere; ne le medijev, temveč tudi univerzo in zdravstvo"; R.Bobnič; NLB; protesti v Parizu "WE SHALL NEVER SURRENDER".  (B.M.)