Visokošolski in raziskovalni partnerji smo v minulih dneh predstavili svoja stališča glede predloga resolucije o NPVŠ poslanskim skupinam SDS, SD, LDS, nepovezanih poslancev in SNS.

Datum objave: 22.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na teh razgovorih smo predvsem poudarili naše iskreno prepričanje, da mora besedilo resolucije v polni meri upoštevati aktualno stanje na področju znanosti in visokega šolstva in hkrati ponuditi odgovore na vsa bistvena vprašanja oziroma izzive, ki so pred nami, če želimo še dodatno izboljšati kakovost visokošolskega in znanstvenega prostora RS.

Strinjali smo se, da je lahko resolucija ustrezna podlaga za pripravo novega združenega ZVŠRRD le v primeru, ko ne bo dopuščala različnih interpretacij ključnih rešitev. Ponovno smo izrazili našo pripravljenost, da v polni meri pripomoremo k temu. V ta namen smo vsem poslanskim skupinam posredovali amandmaje partnerjev, ki vsebujejo nujne dopolnitve in popravke predloga resolucije. Na nedorečenost predloga besedila opozarja tudi število teh amandmajev (skupaj preko šestdeset), čeprav slednji še zdaleč ne vsebujejo vseh pripomb, ki so bile podane s strani strokovne javnosti.

Prepričani smo, da bodo poslanke in poslanci upoštevali naše argumente oziroma sledili mnenju Državnega sveta RS in začasno zadržali obravnavo ter sprejem predloga resolucije, kar bi omogočilo predlagatelju in stroki, da se uskladila o temeljnih vprašanjih in posledično hitreje pristopita k pripravi nove zakonske ureditve tega področja.