Datum objave: 04.06.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Informativni dan za Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010, 12. Junij 2009, GZS

Razvita informacijska družba dokazano vpliva na dvig inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, na dvig kakovosti življenja,enakomeren regionalni razvoj in boljšo mednarodno vključenost. Vpliv izhaja iz vsesplošne uporabe sodobne IKT, ki prispeva k večjim ekonomskim dosežkom in splošnim koristim za celotno družbo. Pri tem je ključni razvojni izziv zagotavljanje širokega nabora enostavno povezljivih integriranih elektronskih storitev in zagotovitev čim širše dostopnosti do teh storitev za vse skupine uporabnikov.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo kot nacionalni koordinator na področju informacijske družbe, v skladu s Strategijo razvoja informacijske družbe v RS - si2010 pripravlja aktivnosti v podporo razvoju in uporabi e-vsebin in e-storitev tudi v okviru črpanja sredstev strukturnih skladov v obdobju od 2007 do 2013. V letu 2009 je tako DID pripravil JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZISKOVALNO RAZVOJNIH PROJEKTOV RAZVOJA E-VSEBIN IN E STORITEV V LETIH 2009 IN 2010, ki je bil objavljen v uradnem listu dne 29.5.2009. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želi s tem javnim razpisom spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev na različnih področjih informacijske družbe in uveljavljati nove tehnološko-razvojne, organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja. Cilj tega razpisa je sofinanciranje predkonkurenčnih, eksperimentalnih, raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev, ki jih v okviru konzorcija partnerjev prijavi podjetje. Konzorcije, ki prijavljajo raziskovalno razvojni projekt, lahko sestavljajo podjetja in raziskovalno razvojne organizacije registrirane za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja predkonkurenčnih, eksperimentalnih, raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev na naslednjih tematskih področjih:

1. e-vsebine in e-storitve na področju kulture,

2. znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve,

3. e-vsebine in e-storitve za potrošnike,

4. e-vsebine in e-storitve na področju zdravja,

5. e-poslovanje,

6. e-storitve s področja lokalne uprave,

7. e-vsebine in e-storitve s področja energetske učinkovitost in varovanja okolja.

Za namen najširše promocije in informiranja potencialnih prijaviteljev bo Direktorat za informacijsko družbo v sodelovanju z GZS organiziral informativni dan, ki bo dne 12.6.2009 v prostorih GZS ob 10.00.

Rok za oddajo vlog na razpis je 29. junij 2009 do 14. ure. 

Vljudno vabljeni vsi zainteresirani.

Povezava na razpis.

Več informacij: