Upravni odbor Univerze v Ljubljani je sprejel nov cenik storitev in Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov za študijsko leto 2007/2008.