Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je partner v ERA-NET projektu 6.Okvirnega programa SAFEFOODERA (Food Safety – Forming a European Platform for Protecting Consumers Against Health Risks).

Datum objave: 28.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Več o projektu (vsebina, partnerske države in institucije...) je objavljeno na spletni strani http://www.safefoodera.net/.

Konzorcij projekta SAFEFOODERA, v katerem sodelujejo nacionalni financerji  raziskav iz 18 držav, se pripravlja na objavo skupnega razpisa za mednarodne raziskovalne projekte v začetku leta 2008.

Besedilo razpisa se šele začenja pripravljati in usklajevati med vsemi 18 državami. V oktobru bo znano, katere države bodo sodelovale v razpisu in koliko sredstev bodo zanj namenile. Nato bodo uskladile dokončne pogoje in besedilo razpisa in ga predvidoma objavile v januarju 2008. Raziskovalni projekti pa se bodo predvidoma začeli izvajati septembra 2008.

Na razpisu bodo lahko sodelovali raziskovalci iz tistih držav partneric projekta SAFEFOODERA, ki bodo za to dokončno odločile v oktobru 2007 in tudi namenile določena sredstva za razpis. Raziskovalci iz Slovenije bodo torej z mednarodnimi predlogi raziskovalnih projektov lahko sodelovali, če se MVZT v oktobru dokončno odloči, da bo za skupni razpis namenilo tudi sredstva.

Minimalno in maksimalno število partnerjev v raziskovalnih projektih še ni znano, vendar bodo konzorcije morali sestavljati raziskovalci iz najmanj 2-3 držav, ki bodo za razpis namenile sredstva.

Konzorcij SAFEFOODERA je določil 26 širših in ožjih tematik skupnega mednarodnega razpisa (glej tabelo).

Vljudno vas vabimo, da v primeru, da vas sodelovanje v mednarodnem razpisu SAFEFOODERA zanima, izpolnite tabelo, v kateri označite interes za sodelovanje v posamezni tematiki razpisa in tako prispevate k usmeritvi MVZT pri pripravi razpisa in financiranju raziskav. Vaši odgovori so dobrodošli do 1.7.2007.

Kontaktni podatki:

  • do 29.6. lahko dodatne informacije o razpisu dobite pri
    ga. Ruth Martinčič (e-mail: ; tel.: 478 4680),
  • kasneje pa pri ga. Marta Šabec Paradiž (e-mail: ; tel.: 478 47 39).

Kontaktna oseba za SAFEFOODERA v Sloveniji
ga. Marta Šabec Paradiž,
Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Trg OF 13,
SI - 1000 Ljubljana,
Slovenia
e-mail:
Tel: +386 1 478 47 39
Fax: +386 1 478 47 19