Člani senata Univerze v Ljubljani (UL) so na izredni seji sprejeli spremembo statuta UL o postopkih za volitve rektorja, po kateri se rektorja voli po dvokrožnem in neposrednem sistemu. V skladu s tem bi UL novega rektorja dobila do 19. novembra. Senat je šel v spremembo statuta zaradi opozoril na neskladnost postopka z zakonom o visokem šolstvu.

Datum objave: 09.06.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektorica Andreja Kocijančič je najprej preverila, koliko senatorjev je za enokrožni in koliko za dvokrožni sistem. Ker je za spremembo statuta potrebna dvotretjinska večina, je obenem prosila, naj se člani senata, ki bi se znašli v manjšini, vseeno glasovali za predlog, ki bi ga podprla večina. Tesna večina je bila za dvokrožni sistem, za katerega je nato glasovalo 25 senatorjev od 33.

Po novem bo tako za rektorja v prvem krogu izvoljen tisti kandidat, ki bo zbral večino vseh veljavnih glasov. V morebitnem drugem krogu pa se bosta pomerila tista kandidata, ki bosta v prvem krogu dosegla najboljša izida. V primeru izenačenosti tudi po drugem krogu pa bi o novem rektorju odločil žreb.

Po besedah rektorice bi izvedba volitev po enokrožnem sistemu omogočila izvolitev rektorja do 30. septembra, z dvokrožnim sistemom pa, tudi zaradi izbire elektorjev iz vrst študentov, bi bila izvolitev rektorja za naslednje štiriletno obdobje mogoča do novembra.

Predstavniki študentov so na sami seji sicer predstavili svoje predloge, vključno s posebnim rokovnikom volitev in predlogom o tajnem glasovanju na seji senata, kar naj bi po njihovo omogočilo odločanje brez pritiskov. Rektorica Kocijančičeva je glede slednjega sicer opozorila, da niti statut niti pravilnik ne omogočata izvedbe tajnega glasovanja na sami seji senata.

Dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Aleš Valič pa je v razpravi protestiral proti "t.i. pravni stroki", ki je po njegovo z ustavitvijo volilnih postopkov spravila senat v brezizhodni položaj.

Potem ko so senatorji ugotovili, da za začetek volilnih postopkov zadostuje, da nov statut potrdita senat in upravni odbor, ni pa z vidika veljavnosti potrebna tudi objava v uradnem listu, so določili tudi okvirni rokovnik za izvedbo volitev. Slednjega bo sicer na dopisni seji v petek obravnaval še upravni odbor.

Volilne imenike naj bi tako objavili 20. avgusta, 21. septembra pa bi nastopil prvi krog volitev rektorja. Glede na spremembe statuta je senat sprejel tudi ustrezne spremembe pravilnika o volitvah.

Z 18 glasovi proti sedmim so senatorji sicer zavrnili predlog predstavnikov študentov o spremembi postopka izbire študentskih elektorjev za volitve rektorja. Študent Nejc Brezovar je sicer pojasnil, da bi s predlagano spremembo namesto elektorjev, ki jih izberejo predstavniki študentskih svetov, rektorja izbirali neposredno predsedniki študentskih svetov. To bi po njegovem mnenju zagotovilo zanesljivejšo udeležbo elektorjev na volitvah, prav tako pa naj bi bili predsedniki študentskih svetov bolj legitimni, saj jih študenti izvolijo neposredno. Senatorji so v razpravi ocenili, da tovrstni predlogi gredo v nasprotje z načeli disperzije odločanja, in jih niso podprli.