Senat Univerze v Ljubljani (UL) je danes ustavil vse postopke za izvolitev rektorja, statutarna komisija univerze pa bo pripravila popravke pravilnika o volitvah na univerzi. Novi postopek za izvolitev rektorja se bo začel, ko bo senat potrdil spremembe pravilnika o volitvah na UL.

Datum objave: 21.04.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Volilna komisija pod vodstvom Bojana Bugariča meni, da je postopek izvolitve rektorja v drugem krogu v neskladju z zakonom o visokem šolstvu, saj zakon ne govori o tej možnosti. Z oceno komisije je Senat UL na današnji seji seznanil predsednik prof. dr. Bugarič.

Senat bo o spremembah volilnega sistema rektorja odločal predvidoma na naslednji seji. Po sprejetju sprememb bo ponovno sprožen kandidacijski postopek, kot del novih volilnih opravil.