Urša Grahovac, študentka UL NTF, Oddelka za tekstilstvo, je zmagala na 4CF European design competition, Karmen Sedeljak je zasedla drugo mesto. Neja Marčič pa je prejela odliko za ilustracije.

Datum objave: 11.06.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi


(Projekt "Jugda" - Urša Grahovac - 1. mesto)

Projekt študentov oblikovanja tekstilij in oblačil NTF Univerze v Ljubljani je nastal v sklopu mednarodnega natečaja na temo »Kulturna identiteta«, pri katerem sodelujejo še študentje iz Univerze v Southamptonu, Velika Britanija, Univerze iz Lizbone, Portugalska  in Univerze iz Turkuja, Finska.  Zahteva natečaja je bila oblikovati kolekcije modnih oblačil, ki temeljijo na kulturni identiteti dežele, od koder prihajajo študentje, njihovem osebnem raziskovanju in odnosu do identitete.


Dela so nastala pod mentorstvom doc. Nataša Peršuh, doc. Elena Fajt, izr.prof.Almira Sadar, red.prof. Marija Jenko in izr.prof. Vera Sešlar. 
  (Projekt "Slovenian National Identity - like a river bed" - Karmen Sedeljšak - 2. mesto)


(Projekt "A Living Form" - Neja Marčič - odlika za ilustracije)

Več informacij: