Na seji parlamentarnega odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj so 28.6.2007 pričeli razpravo o Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva 2007-2010.

Datum objave: 30.06.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Sodelovali so tudi predstavniki univerz, inštitutov, študentov in sindikatov.  Prvi del splošne razprave je trajal 12 ur. Drugi dan se je pričela razprava o 250 amandmajih na resolucijo in pričakuje se, da bo zanjo potrebno še dve seji, tako da je pričakovati odločanje o resoluciji v Državnem zboru RS šele jeseni.

V kratkem se bo sestala tudi  delovna skupina za oblikovanje izhodišč za skupni visokošolsko-raziskovalni zakon, ki so jo zahtevali visokošolski partnerji. V njej so: J.Zupan, minister in  P.Pristovšek (MVZT), in U.Dejak (ŠOS), B.Majcen (KORIS), I.Svetlik (UL), B.Brumen (UM), R.Pišot (UP), D.Zavrtanik in B.Žekš (UNG), D.Korže (SVIZ) in J.Posedl (VIR). (B.M.)

Poslanci bodo sedeli še tri dni. K.K., Večer, sobota, 30. junij 2007