V daljšem prispevku minister J.Zupan piše o (ne)usklajevanju resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva.

Datum objave: 06.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 V javno razpravo jo je ministrstvo dalo že marca 2006, nanjo so prejeli 30 pisnih pripomb, zatem so jo od oktobra do decembra usklajevali s študenti in rektorji, maja je tako "usklajeno resolucijo" sprejela vlada. Sredi junija 2007 so visokošolski partnerji, potem ko je bilo pripravljeno "interno gradivo" za "predlog novega skupnega visokošolskega in raziskovalnega zakona", "brez argumentov zavrnili celotno gradivo kot povsem nesprejemljivo in nenadoma ugotovili, da je zanje neustrezna tudi resolucija."

Meni, da nasprotniki resolucije želijo resolucijo zožiti v "čim manj bistvenih sprememb organizacije univerz in raziskovalnega prostora". Resolucija naj bi bila po njegovem bolj splošna, specifične rešitve pa naj ureja zakon in sprejemanje zakona naj bi bil "prostor za dodajanje ni brušenje, tu je prostor za amandmaje, za pogajanja in usklajevanja", zato so tudi pohiteli s "pripravo osnutka" in ga dali v prvo presojo visokošolskim in raziskovalnim partnerjem", neodvisno od tega, pa je resolucijo, ki je bila usklajena z visokim konsenzom, maja sprejela vlada, sedaj pa jo čaka še sprejetje v državnem zboru". (B.M.)

Visokošolski partnerji so snedli besedo. Jure Zupan, Večer, petek, 6. julij 2007