Visokošolski in raziskovalni partnerji pozdravljamo odločitev ministra Zupana, da umakne sporni osnutek predloga zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti.

Datum objave: 05.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Včeraj so se predstavniki visokošolskih in raziskovalnih partnerjev udeležili prvega sestanka delovne skupine za pripravo izhodišč za pripravo zakona o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti. Iz naslova delovne skupine je razvidno, da bo skupina oblikovala izhodišča za pripravo novega zakona in ne bo obravnavala spornega osnutka predloga zakona, poslanega strokovni javnosti 13. aprila 2007. Partnerji pozdravljamo dejstvo, da se je končno odprla možnost partnerskega oblikovanja izhodišč novega zakona in da je minister Zupan osnutek predloga zakona umaknil. V luči tega pozitivnega premika pričakujemo, da bo minister v skladu z izraženo željo po partnerskem usklajevanju pripomogel k tvornemu usklajevanju resolucije na jutrišnji seji Odbora Državnega zbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj.

Hkrati opozarjamo, da je resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva ključni dokument, ki bo začrtal strategijo razvoja visokega šolstva ter je tako nespregledljiva podlaga za pripravo nove zakonodaje na tem področju. Tako bi bilo zelo smiselno, da se v njej odražajo konceptualna izhodišča partnerjev, ki jih bomo nenazadnje v prihajajočih mesecih sooblikovali tudi na prej omenjeni ministrovi delovni skupini.  Zato močno obžalujemo, da v več kot trideseturni razpravi Odbora Državnega zbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj izhodišča strokovne javnosti niso bila upoštevana s strani ministrstva in koalicijskih poslancev.

Obenem smo zelo začudeni nad včerajšnjo izjavo ministra Zvera, ki pravi, da je potrebno zakon sprejeti kakršenkoli že, pa čeprav brez upoštevanja stališč in pripomb partnerjev. Nepremišljene in neusklajene spremembe na področju visokega šolstva, ki temeljijo zgolj na prisilni nujnosti sprememb, brez usklajevanja s partnerji, imajo nepredvidljive in dolgoročne negativne posledice. To škoduje nacionalnemu interesu Slovenije, ki naj bi bila na znanju temelječa družba. Odsotnost usklajevanja s partnerji pa nedvomno ovira uresničevanje takšne zakonodaje in onemogoča, da načrtovani ukrepi dobijo širšo podporo in zaživijo v visokošolskem prostoru.

Visokošolski in raziskovalni partnerji pozdravljamo pripombe Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), ki jih je včeraj sprejela na sporni osnutek predloga zakona o visokem šolstvu in razvojno raziskovalni dejavnosti. Vedno širša strokovna javnost očitno čedalje glasneje opozarja na problematičnost predlaganih rešitev.