Pogovor s Tomažom Frelihom, ki je prevzel vodstvo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), v turbolentnem času priprave resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva in novega visokošolsko-raziskovalnega zakona.

Datum objave: 09.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Pravi, da ne gre le za resolucijo in zakon, ampak tudi za širši problem privatizacije (šolstva) javnega dobra in za izključevanje visokošolskih partnerjev. Meni, da "so v paketu sprememb zapakirane šolnine, omejevanje ponavljanja in predpisa ter negotovost pri zagotavljanju enakih pravic študentov na zasebnih visokošolskih institucijah".

Pri resoluciji se je ŠOS  z MVZT res uskladila v določenih točkah, vendar so bile iz nje  "izvzete številne ključne točke in ŠOS se ni nikoli odpovedala pravici do "amandmiranja" resolucije skozi parlamentarno proceduro". Poleg tega "ministrstvo ni omogočalo, da bi vsi visokošolski partnerji sedli za skupno mizo, izmenjali poglede in z iskanjem konsenza izboljšali tako pomemben dokument". Osnutek predloga zakona je opozoril na nujnost razprave in urejanja aktualnih problemov, ki se jih resolucija ne dotika.

Na vprašanje o stilu vodenja ŠOS - po M.Ulčarju, ki je študente popeljal na ulice in bolj umirjene S.Abreht – odgovarja T.Frelih , da je stil odvisen od aktualnih razmer. Pomemben je dialog, če vodi do konsenza, vendar so "v določenem obdobju potrebni veliki miselni in fizični premiki, da se sliši glas študentov".  Upa, da se ta »že danes sliši dovolj daleč in dovolj jasno".

ŠOS je zadovoljna s sprejetim Zakonom o štipendiranju, ki bo prinesel nove štipendije, zaradi povečanega cenzusa in regijskih štipendijskih shem, v katerih se povezujejo podjetja. Vendar štipendije ne bodo omogočale kritja vseh stroškov študija in študenti bodo še vedno posegali po alternativnem viru prihodkov.

Na vprašanje o fiktivnih študentih pravi, da se ŠOS zavzema za zmanjšanje obsega fiktivnih vpisov in za konkretne omejitve. Ti študenti so za državo večkrat razlog za poseganje v študentske pravice, "namesto, da bi se celostno lotili tega področja". (B.M.)

"V paketu so zapakirane šolnine". K.K., Večer, ponedeljek, 9. julij 2007