Evropska komisija je v sredo, 8.7.2009 objavila zeleno knjigo z naslovom „Spodbujanje učne mobilnosti za mlade“, s katero želi sprožiti razpravo, kako čim bolje ustvariti čim več možnosti za mlade v Evropi, da lahko razvijajo znanje in spretnosti z učenjem v tujini.

Datum objave: 05.08.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Začasno bivanje v drugi državi je namreč ena od poti k večji zaposljivosti mladih v prihodnosti, hkrati pa je tudi pot osebnega razvoja.
Zelena knjiga „Spodbujanje učne mobilnosti za mlade“ je nastala na podlagi odločitve Sveta EU za izobraževanje, mlade in kulturo novembra 2008, ki pravi, da so vsi mladi upravičeni do možnosti mobilnosti, naj bo to praksa, študij, delo ali prostovoljna aktivnost.

Po sprejeti odločitvi je Svet k sodelovanju pozval tudi ostale države članice, da bi skupaj razvile koncept mobilnosti za mladino. Z objavo zelene knjige želi Komisija v koncept mobilnosti preko javnega posvetovanja vključiti široko paleto zainteresiranih strani, kot so izobraževalne institucije, nevladne organizacije in regije iz vseh držav članic. Po uspešnem odzivu na program Erasmus in ostalih programih mobilnosti za mlade je sedaj pravi čas, da področje mobilnosti še razširimo.

Vabimo vas, da se udeležite javnega posvetovanja o možnostih mobilnosti za mlade in pošljete svoje prispevke, najkasneje do 15. decembra 2009, na elektronski naslov eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu ali po navadni pošti na naslov:

Green Paper
DG EAC/B3
MADO 11/14
European Commission
B-1049 Bruxelles

Od 15. julija dalje bo na spletni strani
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html dostopen tudi spletni vprašalnik z izbirnimi odgovori.

Zelena knjiga „Spodbujanje učne mobilnosti za mlade“ je dostopna na spletni strani (v angleškem jeziku):
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329_en.pdf