Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani od 24. do 28. 8. 2009 organizira Pilotni tečaj slovenščine za otroke in starše migrante. Tečaj je del projekta USPEŠNO VKLJUČEVANJE OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE ZA OBDOBJE 2008–2011, dejavnosti v okviru projekta pa omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

Datum objave: 18.08.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ciljna skupina projekta so otroci migranti, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, in njihovi starši. Prizadevanja projekta so usmerjena v to, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost. Cilji projekta so pripraviti učbenike, delovne zvezke, priročnike in slikovno gradivo ter organizirati pilotne tečaje za otroke in starše migrante. Del dejavnosti pa je namenjen razvijanju učnih načrtov za učenje slovenščine kot J2 in standardov znanja, ki bi učencem migrantom omogočali pravičnejše vrednotenje njihovega znanja slovenščine.

Izbirni in brezplačni tečaj slovenščine je namenjen otrokom migrantom, ki se bodo v šolskem letu 2009/2010 na novo vključili v slovensko osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje oz. so v šolskem letu 2008/2009 prvič obiskovali slovensko šolo, in njihovim staršem, ki bi se radi naučili slovenščino na začetni ravni.

Tečaj bo potekal v zadnjem tednu avgusta 2009 (od 24. do 28. avgusta 2009) v dopoldanskem času (od 8. do 12. ure) na Osnovni šoli Spodnja Šiška v Ljubljani. Otroci in starši migranti se bodo seznanili z osnovnimi komunikacijskimi vzorci, relevantnimi za vključevanje v šolsko in družbeno življenje. V zaokroženih tematskih sklopih bodo spoznavali osnovno besedišče in jezikovne vzorce, v omejenem obsegu pa tudi najnujnejše strokovne izraze s področij posameznih šolskih predmetov.

Informacije o projektu in tečaju najdete na www.centerslo.net/projekti. Lahko pa nam tudi pišete na oz. nas pokličete na telefonsko številko 01/241 14 41.