Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob predlaganem visokošolsko-raziskovalnem zakonu opozarja na avtonomijo univerze. Nasprotuje predlogu o direktorju in zmanjšanju pristojnosti rektorja in senata.

Datum objave: 06.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ti področji se morata razvijati v skladu z bolonjsko reformo in oblikovanjem evropskega visokošolskega prostora ter s povezovanjem državnih, javnih in zasebnih pobud. Zakonski predlog ne ureja podrobneje raziskovanja.

Potrebno bi bilo analizirati pravno ureditev drugod ter oceniti finančne  posledice združevanja raziskovalnih in visokošolskih institucij. Potrebna je široka javna razprava o reformi. Podpirajo posebne pogodbe z vrhunskimi strokovnjaki a nasprotujejo habilitiranju s strani sveta za visoko šolstvo. "To bi pomenilo resen poseg v avtonomijo univerze. Habilitacija univerzitetnih učiteljev sodi v pristojnost univerze in velja zanjo; univerzitetnih nazivov ne more podeljevati organ zunaj univerze".

Pozdravljajo enotna merila za akreditacijo in evalvacijo študijskih programov, vendar imajo pomislek do predlagane ureditve evalvacije programov. Po evropskih usmeritvah evalvacija sodi "v pristojnost posebnega organa, ki deluje kot neodvisen organ znotraj sistema javne uprave, na primer v obliki agencije". (B.M.)

Pripombe SAZU na predlagani zakon o visokem šolstvu. STA, splet, četrtek, 5. julij 2007