Ljubljana, 7. septembra - Današnji slavnostni podpis pogodbe zaznamuje sklepni akt pri izoblikovanju novega skupnega magistrskega programa prevajanje, smer slovenščina - francoščina - angleščina, s takim programom pa Univerza v Ljubljani (UL) dejavno pomaga ohranjevati prisotnost slovenskega jezika v Franciji.

Datum objave: 07.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi


(direktorica ISIT Marie Meriaud-Brischoux, direktor INALCO Jacques Legrand, rektorica UL Andreja Kocijančič)

Nov magistrski program so pod vodstvom Oddelka za prevajalstvo UL FF izoblikovale Univerza v Ljubljani, Nacionalni inštitut za vzhodne jezike in civilizacije (INALCO), ki je tudi edina visokošolska inštitucija v Franciji, ki poučuje slovenščino, ter zasebni Inštitut za medkulturno upravljanje in sporočanje (ISIT).

Pomen pogodbe je tudi v dejstvu, da se slovenščina na INALCO poučuje že vrsto let in je eden izmed 93 jezikov, ki jih ponuja ta inštitut.

Med vodilne značilnostmi programa sodi, da morajo študenti vsaj en semester študirati v tujini na partnerskih univerzah in tam opraviti obveznosti v obsegu vsaj 30 kreditnih točk. Bolonjska reforma visokega šolstva je pri mnogih učiteljih vzbudila dvom v upravičenost sprememb - skupni magisteriji, kot je ta, ki ga predstavljamo, pa vseeno kaže, da je navezava na evropski prostor tudi v visokošolskem svetu več kot dobrodošla. Skupni magistrski študij namreč, preko možnosti intenzivnega študija v tujini nudi bistveni presežek v primerjavi s prejšnjimi programi.

Francoski študentje bodo tako prišli v neposredni stik s slovensko kulturo in jezikom v Ljubljani in razgibali pouk pri nas s svojim pogledom na kulturni stik med Slovenijo in Francijo, naši študenti pa bodo imeli možnost od blizu spoznavati značilnosti francoske kulture in jezika v sami prestolnici države.

Magistrski program odgovarja tudi na potrebe na trgu delovne sile, saj je potreba po visoko strokovno usposobljenih prevajalcih z omenjeno jezikovno kombinacijo v slovenskem in evropskem prostoru izjemno velika.