Direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, Ljubljana (NIB), se ne strinja z mnenjem, da je stanje duha v naši znanosti in visokem šolstvu slabo. Nimamo prave analize po merilih, ki veljajo v razvitem svetu. ARRS šele pričenja ocenjevanje raziskovalnih organizacij, ki bo pokazalo kako slabi/dobri smo v primerjavi s sorodnimi institucijami.

Datum objave: 12.07.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Slovenska znanost je "presenetljivo in nenavadno dobra", navkljub skromnim sredstvom in trudu nekaterih, da bi ji zmanjšali ugled. V zadnjih 15 letih smo naredili velik premik "k izboljšanju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti". Ti dve sferi se spontano približujeta in sinergija nas lahko popelje še dlje, "če nam bo seveda dovoljeno, da se samodejno organiziramo in ohranimo avtonomijo razvoja, vizij in doseganja ciljev", skupaj z uporabniki in spodbudo ustanoviteljev, npr. z vlaganjem v infrastrukturo. V zadnjem obdobju se je okrepila UL, ki je pomagala pri nastajanju novih univerz in visokošolskih zavodov, prav tako  inštituti. NIB je pripravil biotehnološki dodiplomski program  na UNG in na visoki šoli v Velenju ter skupni mednarodni magistrski program morske biologije. Inštituti ustanavljajo podiplomske šole (IJS, Kemijski inštitut). Na večini inštitutov se usposabljajo magistri in doktorji, na žalost prevečkrat za izvoz, saj prepočasi ustvarjamo nove zmogljivosti za domače in tuje raziskovalce.

Zgledno sodelovanje inštitutov z univerzami dokazujejo mednarodni uspehi študentov in diplomantov. Na področju biokemije omenja zmago diplomantov FKKT v ZDA na področju strukturne  biokemije, prvo nagrado diplomantke kemije V.Todorovič na svetovnem kongresu študentov biomedicinske znanosti in tretjo nagrado mlade raziskovalke NIB I.Hreljac na svetovnem toksikološkem kongresu.
V zadnjih desetletjih so zrasli "mnogi  svetovno priznani profesorji in akademiki" in lahko bi "z boljšo družbeno klimo in pozitivnim pristopom ter večjimi vlaganji" prišli tudi do slovenskih nobelovcev. (B.M.)

Nobelovci v Sloveniji. Tamara Lah Turnšek, Delo, četrtek, 12. julij 2007