Datum objave: 18.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na MVZT je bila 18. septembra novinarska konferenca, na kateri sta minister Gregor Golobič in generalna direktorica Direktorata za znanost dr. Jana Kolar predstavila rezultate javnega razpisa za razvoj Centrov odličnosti v obdobju 2009 - 2013.

Odobrenih je bilo 8 centrov odličnosti, od katerih bo Univerza v Ljubljani vodila 2, kot partner pa bo sodelovala tudi v vseh ostalih. 

Centra odličnosti, kjer je Univerza v Ljubljani koordinator:

  • CO BIK - Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ekonomska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko)
  • CO SPACE.SI - Center odličnosti Vesolje: znanost in tehnologije (Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko)

Poleg navedenih so bili odobreni še naslednji centri odličnosti, v vseh je UL partner:

  • CO NIN - Center odličnosti Nanoznanosti in nano tehnologije (nosilec: IJS)
  • CO CIPKeBiP - Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (nosilec IJS)
  • CO NOT - Center odličnosti Nizkoogljične tehnologije (Nosilec: KI)
  • CO NAMASTE - Center odličnosti Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti (nosilec:IJS)
  • CO POLIMAT - Center odličnoati Polimerni materiali in tehnologije (Nosilec: KI)
  • CO EN-FIST - NMR Center odličnosti za raziskave v biotehnologiji, farmaciji in fiziki snovi (Nosilec: IJS)

Več informacij lahko pridobite na spletni strani MVZT:

Rezultati razpisa za centre odličnosti