22. 9. 2009 - Predsednik volilne komisije za volitve rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2009–2013, prof. dr. Albin Igličar, je na današnji seji Senata UL poročal o izidu prvega kroga volitev za rektorja UL, ki se ga je udeležilo 1991 ali 62,9 % volilnih upravičencev.

Datum objave: 22.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Volilna komisija je ugotovila, da je:

a) za kandidata prof. dr Janeza Hribarja glasovalo 517 volilnih upravičencev  ali 26% od vseh udeležencev volitev,
b) za kandidata prof. dr. Jožefa Duhovnika glasovalo 216 volilnih upravičencev ali 10,8% od vseh udeležencev volitev,
c) za kandidata prof. ddr. Rudija Rizmana glasovalo 658 volilnih upravičencev 33 % od vseh udeležencev volitev,
d) za kandidata prof. dr. Radovana Stanislava Pejovnika glasovalo 573 volilnih upravičencev ali 28,8 % od vseh udeležencev volitev,
e) da je 27 ali 0,85% od vseh glasovnic neveljavnih.

Volilna komisija je nadalje ugotovila, da nihče izmed kandidatov, ki so kandidirali na volitvah, ni prejel predpisanega števila glasov, da bi bil v prvem krogu izvoljen za rektorja univerze. Zato je v skladu s 43. členom Statuta Univerze v Ljubljani potrebno opraviti volitve še v drugem krogu izmed dveh kandidatov, ki sta prejela v prvem krogu volitev največje število glasov. To sta:
 
a) prof. ddr. Rudi Rizman
b) prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Drugi krog bo potekal 29. 9. 2009 med 8. in 16. uro na članicah UL.


Več informacij: