V ponedeljek, 28. septembra 2009 ob 12.30 uri je rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala enajst novih doktorjev znanosti.

Datum objave: 29.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

 FAKULTETA  ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

1. Boštjan Genorio
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janko Jamnik
somentor: prof. dr. Slovenko Polanc
Naslov dr. disertacije: Funkcionalizacije površin elektroaktivnih materialov z organskimi molekulami

2. Ivan Jerman
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Boris Orel
Naslov dr. disertacije: Polifunkcionalizirani poliedrični silseskvioksani kot modifikatorji površin kovin, tekstila in polimernih veziv

3. Marjetka Levstek
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Igor Plazl  
Naslov dr. disertacije: Modeliranje odstranjevanja ogljikovih in dušikovih spojin z imobilizirano biokulturo

4. Simona Peterlin
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Darko Dolenc
Naslov dr. disertacije: Vrednotenje aktivne površine papirniških vlaken in njene vezivne sposobnosti z adsorpcijo barvil

5. Damijana Urankar
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
Naslov dr. disertacije: Sinteza substituiranih diazenov in njihova uporaba kot reakcijskih intermediatov

6. Jana Vidič
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Aleš Podgornik
Somentorica: prof. dr. Lucija Zupančič-Kralj
Naslov dr. disertacije: Mehanska in kemijska stabilnost kromatografskih metakrilatnih monolitov in njihova miniaturizacija

7. Nejc Zakrajšek
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Janvit Golob
Naslov dr. disertacije: Vezava modificiranega škroba v papirno zmes

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

8. Boris Horvat
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Franc Solina
Somentor: prof. dr. Tomaž Pisanski
Naslov dr. disertacije: Predstavitve grafov z enotsko razdaljo

9. Damjan Kovač
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Denis Trček
Naslov dr. disertacije: Obvladovanje zaupanja v storitveno usmerjenih arhitekturah

10. Ana Šaša
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Marjan Krisper
Naslov dr. disertacije: Model za avtomatizacijo poslovnih procesov v storitveno usmerjenih sistemih s tehnologijami obvladovanja znanja

11. Boštjan Žvanut
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Marko Bajec
Naslov dr. disertacije: Konstrukcija prilagojenih IT procesov na osnovi socio-tehničnih značilnosti obravnavane združbe